Privacyverklaring Simba Toys Benelux

Inleiding

Bij Simba Toys Benelux verbinden wij er ons toe om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Deze Privacyverklaring zet uiteen wanneer en waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen van personen die onze website bezoeken, hoe we deze gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze overdragen aan derden en hoe we deze beveiligen.

We kunnen deze verklaring af en toe wijzigen, dus gelieve deze pagina geregeld te bezoeken om zeker te zijn dat u tevreden bent met de wijzigingen.

Indien u enige vragen zou hebben over deze Verklaring en onze werkwijzen inzake privacy, kunt u steeds een e-mail sturen naar info@nicotoy.be of een brief sturen naar Simba Toys Benelux NV, Moeskroensesteenweg 383c, B-8511 Aalbeke.

U kunt ons eveneens per telefoon bereiken op het nummer 056/22.45.74.

Wie zijn we?

Wij zijn Simba Toys Benelux, geregistreerd onder KBO nummer BE0432406994 – RPR Kortrijk, met maatschappelijke zetel in Moeskroensesteenweg 383c – B-8511 Aalbeke.

Tel : 056/22.45.74 – fax : 056/20.37.61 – info@nicotoy.be

www.nicotoy.be – www.nicotoy.com – www.intexsupport.be

Hoe verzamelen we informatie van u?

We verzamelen informatie van u wanneer :

 • U ons contacteert betreffende onze producten en diensten.
 • U een bestelling plaatst.

16 jaar of jonger?

We zijn in het bijzonder bezorgd om de privacy te beschermen van kinderen van 16 jaar of jonger. Indien u 16 jaar of jonger bent, gelieve op voorhand de toestemming van uw ouders/voogd te vragen en vraag hen om u te helpen wanneer u ons enige persoonlijke informatie verstrekt.

Welk type van informatie wordt er van u verzameld ?

De persoonlijke informatie die we verzamelen kan de volgende zijn: naam, adres, e-mailadres, telefoon, GSM.

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

We kunnen uw informatie gebruiken:

 • Om uw bestellingen te verwerken.
 • Om uw aanvraag tot informatie te verwerken.
 • Om uw registratie via www.intexsupport.be te verwerken.

We evalueren regelmatig onze bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens. We zijn wettelijk verplicht om bepaalde types van informatie te bewaren (bijvoorbeeld facturatiegegevens worden minimaal 7 jaar bijgehouden).

We zullen uw persoonlijke gegevens zo lang als noodzakelijk voor de relevante activiteiten bewaren in onze systemen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We zullen uw gegevens niet verkopen of verhuren aan derden.

Derde dienstverleners die voor ons werken: we kunnen uw informatie doorgeven aan onze derde dienstverleners, agenten, onderaannemers en andere geassocieerde ondernemingen met het oog op het voltooien van taken en het verlenen van diensten aan u namens ons (bijvoorbeeld voor het leveren van goederen).

Wanneer we gebruik maken van derde dienstverleners, geven we enkel de persoonlijke gegevens vrij die noodzakelijk zijn om de dienst te leveren.

Uw keuzes

U heeft de keuze om al dan niet informatie van ons te ontvangen.

Uw rechten inzake uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om:

 • uw persoonsgegevens in te zien en geïnformeerd te worden over het gebruik ervan.
 • uw persoonsgegevens te verbeteren.
 • uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • bezwaar uit te brengen inzake het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid.
 • uw toestemming in te trekken inzake het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • te vragen om uw persoonsgegevens over te dragen die u met ons heeft gedeeld.

Hoe u inzage kunt verkrijgen en uw gegevens kunt actualiseren

Het is voor ons belangrijk dat uw gegevens nauwkeurig zijn. We werken aan mogelijkheden om het voor u gemakkelijker te maken om de gegevens die we over u bewaren in te zien en te corrigeren. Indien u in tussentijd van e-mailadres zou veranderen of indien bepaalde gegevens die we bijhouden niet (meer) correct zouden zijn, gelieve hiervoor ons een e-mail te sturen naar info@nicotoy.be of een brief sturen naar Simba Toys Benelux NV, Moeskroensesteenweg 383c, B-8511 Aalbeke.

U kunt ons eveneens per telefoon bereiken op het nummer 056/22.45.74.

Veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw gegevens te voorkomen

Wanneer u ons persoonlijke informatie geeft, nemen wij de nodige stappen om te verzekeren dat deze op een veilige manier worden behandeld.

Niet-gevoelige gegevens (uw e-mailadres enz.) worden normaal via het internet verzonden en dit kan derhalve nooit 100% veilig gebeuren. Als gevolg hiervan kunnen wij, hoewel wij ernaar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, de veiligheid van het doorsturen van informatie niet garanderen en doet u dit steeds op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, doen wij ons uiterste best om de veiligheid van onze systemen te waarborgen.

Herziening van deze Verklaring

Deze Verklaring wordt regelmatig opnieuw geëvalueerd. Deze Verklaring werd het laatst geactualiseerd op 28 mei 2018.